BJÖRNSTUGAN 200 ÅR TILLBAKA I TIDEN

Björnstugan heter i jordregistret Roted 1:8 och har som sådan existerat sedan 1963. Detta år avstyckades torpet av dåvarande ägaren, hemmansägaren Sigvard Sundström. Enligt honom skall dock stället tidigare varit ett såkallat åratalstorp, i detta fall återgått till ägaren efter 50 år och att en tidigare ägare skulle heta E. Edin (enligt text på spismurning).


Denne Erik Edin återfinns mycket riktigt som torpare i Roted i husförhörsboken 1884-1893. Han var född i Mo 1803 och dog 1891. Hustrun hette Anna Brita Andersdotter och var född i Nätra 1828.
1893 övergick torpet till en Johan Eriksson, född 1869 i Själevad.
Erik Edin själv hade bott på torpet sedan 1834 då han gifte sig med änkan Sara Stina Åsbäck som var född i Nordingrå 1785 och död i Roted 1856.
Ovan nämnda Anna Brita Andersdotter var alltså Erik Edins andra hustru. Erik Edin kallas vid giftermålet för sockenskomakare från Nätra.
Sara Stina Åsbäck var i sin tur änka efter torparen Clement Wedin som var född i Bjärtrå 1792 och dog på Landskrona fästning 1833.
Där satt han som livstids fånge, dömd för stöld av kyrksilvret i Skogs kyrka året innan, vilket framgår av häradsrättsprotokoll*.
Clement var son till klockaren i Ullånger, Jonas Vedin och Catharina Clemensdotter, vilka bodde i Invik från åtminstone 1797 till 1823 då Jonas dog. Catharina dog 1822. Hennes farfar Jacob Jacobsen och farbror Jacob Törngren var ochså klockare i Ullånger.

Clement själv satt i skräddarlära till 1812, blev sedermera beväringsman och deltog som sådan i fälttåget 1814, då kronprins Karl Johan tvingade norrmännen att ingå i union med Sverige.
Då han gifte sig 1816 med Sara Stina Åsbäck kallas han torpare i Roted. På landsarkivet i Härnösand finns ochså det kontrakt bevarat vari detta torp av bonden Eric Ersson i Roted upplåts till Clement Wedin*. Däri finns ochså en tidigare brukare omtalad, nämligen ”aflidne Torparen Jan Jansson”. Denne återfinns mycket riktigt i husförhörsboken i Ullånger. Han var född 1764 i Kålsta och död 1800, gift med Anna Eriksdotter som var född 1768 och död 1809. Hon förefaller ha gift om sig med en Pehr Olsson, men han och alla Jan Janssons barn flyttar därifrån 1810 och torpet förefaller att ha stått obebott i fem år innan Clement Wedins tillträde. Något torpkontrakt finns inte för Jan Jansson men av mantalslängderna för åren 1792 och 1793 framgår att Jan Jansson flyttat från Bräcke till detta torp i Roted år 1792. Tidigare finns ingen torpare nämnd i Roted, Björnstugans historia börjar alltså 1792.

Björnstugan är idag beläget längs E4 vilket ochså betyder en hel del för vår rörelse som drivs här. Allt talar också för att kustlandsvägen, ibland kallad Norrstigen också funnits här sedan 1753. Detta år byggdes en ny väg från Skullersta över Fantskog-Gallsäter-Ullånger till Knäppa i stället för den gamla över Salteå-Åsäng-Järesta-Salsåker. Därigenom slapp man färjeförbindelsen över Ullångersfjärden mellam Salsåker och Knäppa.

Gunnar Erkner säger i sin bok ”Höga Kusten” att detta torp i Roted varit ett sörkörarhärbärge. Dess läge vid kustlandsvägen mellan gästgiverierna i Äskja och Fantaskog talar för att detta är riktigt.

Erik Edin som bodde här 1834 till 1891 är visserligen född i Mo, men föräldrarna flyttade 1810 till Eden, Nätra. En bror var Pehr Edin i Bjällsta, sörkörare och handlare. Dennes son Olof var kommunalpamp i Nätra. Hans rundloge står idag på Nätra hembygdsgård och han var gift med en dotter till sörkörare Eric Norberg i Kornsjö*. Det låg väl nära till hands för t ex. Pehr Edin att på sina resor söderut hälsa på sin bror några tiotals meter från landsvägen.

Torpet tycks emellertid haft en liknande funktion även tidigare.

Erik Edins föregångare Clement Wedin (han som stal kyrksilvret från Skogs kyrka) påstod, förmodligen för att förklara att han plötsligt haft mycket pengar att röra sig med,  att pengarna hade förtjänats genom försäljning till vägfarande:…”att han, genom någon liten handel med synålar, svagdricka, kaffe med mera, hvartill hans bostad intill allmänna landsvägen erbjudit godt tillfälle åtkommit löspenningar, i sådan mängd att däraf skulle, om han under tiden samlat dem, kunna blifva hästlass!” osv.*

Man kan alltså ge följande sammanfattning:

Torpstället är över 200 år gammalt och den verksamhet som vi driver i nuvarande Björnstugan har rötter MINST 150 år tillbaka i tiden.

*Bilagor som finns för åskådning på Björnstugan.